Digital Marketing

 

/allt om digital marketing

Välkommen till Voymat Marketing, online tjänsten för marknadsföring och reklam. Här kan du läsa allt om vad är digital marknadsföring, hur den fungerar och varför är det så viktig för alla företag att använda den. Det finns olika typer av digital marknadsföring beroende av för vilken kundgrupper den är avsedd för. Vi hjälper dig att hitta rätt marknadsföring för ditt företag  och visa dina varor och tjänster till andra.

 

/hur-fungerar-digital-marketing.gif

Att kunna framgångsrikt bedriva marknadsföring och reklam är nyckel till företagets positiva utveckling. Om man ska lyckas med det så krävs det att man ha ett plan och att man följer noga marknaden egna, oskrivna regler. Och dessa regler gör ibland att man kanske har svårt att anpassa sina planer och visioner till verkligheten och samtidigt så vill att allt ska ske fort, vinster ska öka och företaget ska kunna kunna expandera. Men allt måste ta sin tid och man måste vara både tålmodig och driftig på samma gång. Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter som ett företag utför på marknaden, t.e.x val av produkt,val av målgrupp,priser etc. Det också finns flera möjliga definitioner av marknadsföring, beroende på den roll  som företaget kommer att spela i förhållande till den strategiska roll, positionering inom sin konkurrensmiljö. Men marketing handlar om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.

/varfor-ska-du-marknadsfora.gif

Du ska marknadsföra därför att folk ska få reda på att ditt företag finns, vilka varor/tjänster du erbjuder och på vilket sätt de tillgodoser dina potentiella kunders behov. Målsättningen med marknadsföringen är att du ska sälja. När behöver du egentligen marknadsföra? Om du säljer varor eller tjänster ska du alltid hålla kommunikationen med marknaden öppen så att du inte missar nya kunder och affärer. Eller snarare: Så att de inte missar dig. Det finns också några tillfällen då det är speciellt viktigt att tänka på hur du kommunicerar med marknaden. Här kommer några exempel: Du startar ett helt nytt företag (en ny butik, ett nytt café, en ny webbplats där man kan köpa varor/tjänster) Du har tagit fram en ny produkt.. Ditt företag lanserar en ny tjänst. Risker - Du har ett fåtal storkunder, och ditt företags överlevnad hänger helt på att de stannar- Din marknad verkar krympa. Exempel: En tidigare trogen målgrupp börjar åldersmässigt växa ifrån dina varor/tjänster. Problem - Du har för många småkunder och det går åt en massa tid "mellan" dem som det är svårt att ta betalt för. Du har förlorat kunder. Förändringar - Du har fått en ny samarbetspartner. Det nya samarbetet kan vara intressant för dina kunder, eller locka till sig en ny målgrupp.- Nya delägare i företaget. För era kunder kanske det förbättrar er image. Hur ska du marknadsföra?Hur du gör det beror allra mest på: Erbjudandet - vilka varor/tjänster du säljer. Kunderna - var kunderna finns och vilka de är? Budget - hur mycket pengar och/eller hur mycket av din tid du vill investera. Målet med marknadsföringen är att du vill sälja mer och profilera ditt företag.

 

/hur-ska-du-marknadfsfora.gif

Man kan marknadsföra sig på olika sätt men det vanligaste är att man annonserar i tidning, tv, utskick av reklamblad samtidigt som sociala medier har blivit ett allt vanligare medel. Det allra viktigaste är att man tänker på att nå ut till sin egen kundgrupp, eftersom det är slöseri med marknadsföring att rikta sig till kundgrupper som inte intresserar sig för produkten. Så har man en produkt som riktar sig till vuxna bör man till exempel inte visa reklamen på barn-tv. En annanannorlunda typ av aktiv marknadsföring är Inbound marketing där man via internet försöker få kunden att hitta annonsören istället för att i konventionell marknadsföring söka upp presumtiva kunder. Marketing handlar om frekvens-om att din målgrupp ser ditt erbjudande om och om igen tills det slutligen är färdiga att köpa. Utan denna väldigt viktiga frekvens kommer din verksamhet att stagnera och slutligen dö. Men Marketing handlar också mycket om konsistens. Det behövs att man fortsätter att bygga på framgångarna.Dina kunder behöver få se dina meddelanden om och om igen. Sådant bygger tillit och trovärdighet. Det inte bara så att det inte glömmer bort dig och går istället till dina konkurrenter utan det skapar tillit till dig samtidigt.

 

/viral-marketing.gif

Är unik och mycket effektiv. Vi delar med oss till vänner och familj alla dom förmånsköp och gratisprodukter vi kan få tag på. Om vi kan kopiera gratis produkt så gör vi det och ger bort till folk vi känner, om inte för annat så för att ligga bra till. Alla känner ju någon, så precis som med rykten så kan enkelt dessa gratisprodukter sprids. Du kan använda virala metoder för att marknadsföraditt, nyhetsbrev, blogg webbplats samt produkter och tjänster som du säljer, och praktisk taget allting. Och du kommer att ha möjligheten att göra vinster när någon klickar på din annons för att få en gratisprodukt och sprider budskap vidare. Viral marknadsföring är också en typ av unik amarknadsföringsmetod som eftersträvar att ett budskap, tjänst eller produkt ska bli ett viralt fenomen. Budskapet ska vara så unikt och intresseväckande att de individer som exponeras för det har en stor benägenhet att utan incitament, sprida det vidare till sin bekantskapskrets. En vanligt vanlig och ofta förekommande metod hos företag som önskar att marknadsföra sig på detta sätt är att förse personer som har förmåga att ge rätt image åt det företaget har att erbjuda. Personer som använder företagens varor/tjänster och som har det som företaget uppfattar som rätt image påverkar ofta sin omgivning att köpa liknande varor/tjänster.

 

/marketing-automation.gif

I marketings begynnelse var en väldigt effektiv metod att locka till sig fler kunder med hjälp av alla slags skyltar, reklamjinglar, annons eller extrapriser. Men tiderna har förändrats och idag vill vi istället själva hitta det vi letar efter.Det gör att dagens marketing och försäljning har smällt samman och bildade ett nytt system: Marketing Automation. Marknadsföring och försäljning är beroende av varandra och kan inte fungera separat. Tack vore Marketing Automation kan ett system skapa förutsättningar för framgångsrik reklamkampanj. Marketing automation kan enklast förklaras som ett system för uppsamling av digital information, till exempel hur många gånger en specifik kund har besökt din webbplats. Systemet kan därefter skicka ut automatiska mejl till kunder och besökare som, på något sätt, registrerar sin e-postadress när de besöker en webbplats. Men det finns fler möjligheter med tekniken än så. Med hjälp av marketing automation går det också att ta reda på hur kunderna hittar till en specifik webbplats, vilka produkter eller tjänster de söker och hur man därefter skapar och bibehåller en relation till kunden genom speciellt designade och riktade reklambudskap. Marketing automation som begrepp låter kanske mer krångligare än vad det är. Det handlar om en mjukvara som samlar upp information om vad kunder klickar på, och kanske köper på en webbplats.

 

/hur-soker-vi-pa-natet.gif

Som kund vet man i många fall redan vad man söker efter och var man kan hitta det. På det viset är digitala butiker på nätet inte något nytt. Kunden surfar in på butikens webbplats, letar upp den produkt som kunden vill köpa och lägger sedan en beställning. Men precis som det finns kunder som i förväg vet precis vad de ska köpa, finns det kunder som bara "fönstershoppar" på nätet. I slutändan är dock alla kunder och besökare till en webbplats unika och letar i de flesta fall efter helt olika saker. Det som är gemensamt för alla besökare och kunder till en webbplats är att de lämnar så kallade digitala fotspår efter sig. Med hjälp av marketing automation, som tidigare förklarats, samlas dessa fotspår upp och lagras i systemet. Enkelt förklarat snappar verktyget upp vad besökare och kunder klickar på eller laddar ner. Mjukvaran kan också känna av hur kunden hittat till just din webbplats. Kanske genom att hitta en skapad av dig reklamannons på nätet eller en sporadisk sökning på Google eller via en länk i en blogg eller nättidning. Oavsett hur kunder hittar till en webbplats är det alltid en fördel att ha koll på det. På så vis kan man enklare bygga upp planer för sin marknadsföringsstrategi och kanske till och med bredda eller utveckla den tack vare nya insikter. Ju oftare en och samma besökare eller kund besöker en specifik webbplats, desto fler fotspår och avtryck lagras i mjukvaran. Verktyget lär känna besökaren och hur denne beter sig. 

 

/innan-du-marknadsfor.gif 

Trots dagens kommunikations och teknik utveckling med oändliga möjligheter att nå kunder så misslyckas många med att sälja sina produkter. Ofta beror det på att man struntar eller slarvar med marknads-plan. En plan skriven på servett fungerar bra till en början men sen måste man ha ett genomtänkt strategi om man ska lyckas. Innan man sätter upp ett strategi borde man också fundera vilka ekonomiska förutsättningar man har, hur mycket är man beredd att satsa och hur mycket risk kan man ta utan att närmaste familj påverkas. I dagens öandliga kommunikations brus med oändligt många kanaler att nå fram till kunder är det inte brist på detta som gör om du kan sälja din produkt eller inte. Ofta ser jag allt fler som pratar om de senaste sätten att marknadsföra produkter och jag är helt säker på att de flesta inte alls kommer att nå sina kunder på grund av att man oftast slarvar med marknads- och kommunikationsplanen. Många tänker " har inte tid att sitta ned och knåpa ihop detta också, jag vill sälja nu" Därför struntar man i att göra dessa två planer för att man upplever att det tar för mycket tid. Marknadsplanen är inget som blir färdigt utan den utvecklas allt mer, ju större bolaget blir. Tyvärr är det allt för vanligt att marknadsplanen fortfarande ligger kvar på en "servetter storlek".

 

/att-bygga-eget-varumarke.gif

Det har blivit populär att prata om att ,,bygga sitt eget varumärke" och ses som ett självklarhet. Ett varumärke kan ge oss något unik som kan skilja oss från mängden.  Den kan fungera också som ett skydd. Ett laddat varumärke har i sig ett större värde än okänt produkt och kan bli kvar långt efter att själva produkten har redan försvunnit.Men varumärken kan inte byggas utan att det ska finnas grund någonstans. Oavsett vad man väljer behöver man tänka igenom innan man börjar bygga, "vad är det jag ska bygga?" I grunden finns ett antal "kärnord" som kommer kommuniceras både verbalt och visuellt. Frågor som hjälper till att ta fram eller förtydliga dessa ord är: Vad vill jag kommunicera ut? Vad står varumärket för? Vad vill jag att mitt varumärket ska symboliseras med? Dessa ord kommer att bilda en "väv" både verbalt men även grafiskt. Det är viktigt att den grafiska profilen är med från början. För problemet är att börjar ditt varumärke få "fäste" hos kunder och du märker efter ett tag att du måste ändra det grafiska utseendet. Då kommer du även att få "lära om" kunden till det nya som du skapar. En sådan miss har man sällan råd med när man befinner sig i en intensiv uppbyggnadsskede. Så innan du väljer ditt rätta varumärke fundera först över vad som är unikt med ditt bolag, produkt eller du själv, för det kommer vara "själen" i det som du ska göra och dom produkter som du ska sälja till dina kunder. Lycka till...

 

/stall-en-fraga-till-oss.gif

Digital marknadsföring ersätter inte den traditionella. Printannonsering, TV, bio och utomhusreklam omger oss dagligen. Men det förändrade köpbeteendet hos kunder och leads tvingar oss till digital närvaro om vi vill ha en chans att påverka köpbesluten.

När du väl fått din digitala infrastruktur på plats och utvecklat en digital strategi, har den digitala marknadsföringen många fördelar;

Det gamla talesättet har fått en ny innebörd: "Hälften av all marknadsföring är bortkastad - och nu vet du vilken hälft."

Om du har några andra frågor om digital marketing och om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att nå fler kunder så kontakta oss gärna via vår kontaktformulär. Välkommen!