Sprzedaż towarów w Szwecji

 

Oferta ta skierowana jest do firm oraz osób prywatnych, które zamierzają sprzedawać swoje towary  terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

/sprzedaz-towarow-oraz-promocja-uslug-w-szwecji.png

Pośrednictwo w handlu handlu towarami, wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego dla wybranego produktu, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.

Na początek:

 

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości promowania towarów na rynku szwedzkim. Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi Kollektivavtal może okazać się trudny do opanowania. Trudny nie znaczy jednak niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub ich odpowiedniki.

Wysokie koszty produkcji w Szwecji, związane z obciążeniami fiskalnymi i kosztem siły roboczej, oraz zaostrzająca się konkurencja cenowa na rynkach światowych na wyroby zaawansowane technologicznie i prezentujące wysokie standardy jakościowe, zmuszają producentów do poszukiwania tańszych dostawców podzespołów i materiałów. Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych hurtowników oraz producentów szwedzkich. Zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania państwa produktów  na rynku szwedzkim. 

PRZYKŁADOWE OFERTY FIRM HANDLOWYCH W SZWECJI:

Początkowo uwaga szwedzkich producentów i importerów koncentrowała się na takich krajach jak Włochy, Irlandia czy Hiszpania. Obecnie wyraźnie dostrzegane jest poszukiwanie przez nich poddostawców w krajach bałtyckich i w Polsce. Szwedzki odbiorca poszukuje w Polsce dostawców spełniających kryteria jakościowe, potwierdzone certyfikatami np. z serii ISO 9000, oferujących wyraźnie niższe ceny niż konkurencja z innych krajów UE. W Szwecji wysoko cenione są konsekwencja, kompetencja i solidność kupiecka. Dlatego też polscy oferenci powinni pamiętać o szybkim i profesjonalnym przygotowaniu ofert handlowych, w szczególności odpowiadających na szwedzkie zapytania. Należy również pamiętać, że nazwy i oznaczenia na opakowaniach i etykietach produktów przeznaczonych do sprzedaży w Szwecji muszą być wykonane w języku szwedzkim.

/sprzedaz-towarow-oraz-promocja-uslug-w-szwecji-informacje.png

Co warto wiedzieć?

 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego handlu oraz importowania i eksportowania towarów. Oznacza to, że władze krajów UE nie mogą stosować ograniczeń ilościowych w stosunku do importowanych i eksportowanych towarów ani żadnych innych restrykcji w odniesieniu do handlu. Zakupy towarów z innych krajów UE (jak również ich import do Szwecji)są wolne od podatku jeżeli sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w innym kraju UE.

Wystarczy podać swój numer VAT sprzedawcy, który z kolei ustawia swój i ich własny NIP na fakturze. Jeśli produkty Twojej firmy spełniają ujednolicone normy, można je swobodnie przewozić w obrębie Szwecji oraz innych krajów Unii Eurropejskiej. Oznacza to, że nie można wprowadzać żadnych ograniczeń, np. ograniczenia ilości sprzedawanych produktów. Zharmonizowane przepisy UE opierają się na szeregu przepisów mających na celu ochronę konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska. Jeśli natomiast Twoje produkty nie podlegają ujednoliconym przepisom unijnym, mogą podlegać przepisom krajowym.

W takiej sytuacji wciąż możesz korzystać z prawa do swobodnego obrotu towarami na podstawie zasady wzajemnego uznawania (prawo do swobodnego importowania i eksportowania towarów w obrębie UE). Poszczególne kraje Unii mają jednak prawo wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do produktów, jeśli nie spełniają one wymogów związanych z interesem publicznym - w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, środowiska, bezpieczeństwa publicznego lub moralności publicznej. Kraje członkowskie muszą wykazać, że takie ograniczenia swobodnego przepływu towarów są uzasadnione i proporcjonalne, jak np. procedury wcześniejszego wydawania zezwoleń w odniesieniu do niektórych produktów, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE ( również w Szwecji) obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia/rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Zgodność z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami również może być wymagana. Przepisy UE zakazują traktowania usługobiorców w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo lub kraj zamieszkania. Oznacza to że z założenia masz prawo do korzystania z usług przedsiębiorstw, które mają siedzibę w innych krajach UE.

Nie możesz odmówić potencjalnym klientom z innych krajów UE dostępu do swoich usług lub świadczyć im je na innych warunkach, chyba że masz ku temu ważne powody. Jeżeli prowadzisz sprzedaż produktów przez internet, nie możesz odmówić ich dostawy klientom z innych krajach UE, chyba że masz ważne powody. Aby uniknąć nieporozumień, na swojej stronie internetowej powinieneś zamieścić zrozumiałe informacje o wszelkich ewentualnych ograniczeniach dostawy.

/sprzedaz-towarow-oraz-promocja-uslug-w-szwecji-jak-to-dziala.png

Jak to działa?

/sprzedaz-towarow-oraz-promocja-uslug-w-szwecji-o-czym-nalezy-pamietac.png

O czym należy pamiętać?

 

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich umów bez podania przyczyny w następujących przypadkach:

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.

/sprzedaz-towarow-oraz-promocja-uslug-w-szwecji-pytania-i-odpowiedzi.png

Zapytaj o usługę!

 

Jeśli posiają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferowanych przez nas powyżej usług to prosimy uprzejmie o kontakt. Zapraszamy!


(Lämna tom)