Sprzedaż towarów w Szwecji

 

Pomoc w sprzedaży towarów do Szwecji

Oferta ta skierowana jest do firm oraz osób prywatnych, które zamierzają sprzedawać swoje towary  terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

/promocja-towarow-w-szwecji-1.gif

Pośrednictwo w handlu handlu towarami, wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego dla wybranego produktu, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.


/poczatek.gif

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości lansowania towarów na rynku szwedzkim. Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi: Kollektivavtal może okazać się trudny do opanowania szczególnie dla firm polskich prowadzących działalność usługową (np: firmy budowlane). Trudny nie znaczy jednak niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub ich odpowiedniki.


/oferty-hurtownikow-szwedzkich.gif

Wysokie koszty produkcji w Szwecji, związane z obciążeniami fiskalnymi i kosztem siły roboczej, oraz zaostrzająca się konkurencja cenowa na rynkach światowych na wyroby zaawansowane technologicznie i prezentujące wysokie standardy jakościowe, zmuszają producentów do poszukiwania tańszych dostawców podzespołów i materiałów. Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych hurtowników oraz producentów szwedzkich. Zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania państwa produktów  na rynku szwedzkim. 


/artykuly-budowlane-w-szwecji.gif

 

 

 

/elektronika-w-szwecji.gif

 

 

 

/artykuly-przemyslowe-w-szwecji.gif

 

Początkowo uwaga szwedzkich producentów i importerów koncentrowała się na takich krajach jak Włochy, Irlandia czy Hiszpania. Obecnie wyraźnie dostrzegane jest poszukiwanie przez nich poddostawców w krajach bałtyckich i w Polsce. Szwedzki odbiorca poszukuje w Polsce dostawców spełniających kryteria jakościowe, potwierdzone certyfikatami np. z serii ISO 9000, oferujących wyraźnie niższe ceny niż konkurencja z innych krajów UE. W Szwecji wysoko cenione są konsekwencja, kompetencja i solidność kupiecka. Dlatego też polscy oferenci powinni pamiętać o szybkim i profesjonalnym przygotowaniu ofert handlowych, w szczególności odpowiadających na szwedzkie zapytania. Należy również pamiętać, że nazwy i oznaczenia na opakowaniach i etykietach produktów przeznaczonych do sprzedaży w Szwecji muszą być wykonane w języku szwedzkim.


/co-warto-wiedziec.gif

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego handlu oraz importowania i eksportowania towarów. Oznacza to, że władze krajów UE nie mogą stosować ograniczeń ilościowych w stosunku do importowanych i eksportowanych towarów ani żadnych innych restrykcji w odniesieniu do handlu. Zakupy towarów z innych krajów UE (jak również ich import do Szwecji)są wolne od podatku jeżeli sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w innym kraju UE. Wystarczy podać swój numer VAT sprzedawcy, który z kolei ustawia swój i ich własny NIP na fakturze. Jeśli produkty Twojej firmy spełniają ujednolicone normy, można je swobodnie przewozić w obrębie Szwecji oraz innych krajów Unii Eurropejskiej. Oznacza to, że nie można wprowadzać żadnych ograniczeń, np. ograniczenia ilości sprzedawanych produktów. Zharmonizowane przepisy UE opierają się na szeregu przepisów mających na celu ochronę konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska. Jeśli natomiast Twoje produkty nie podlegają ujednoliconym przepisom unijnym, mogą podlegać przepisom krajowym. W takiej sytuacji wciąż możesz korzystać z prawa do swobodnego obrotu towarami na podstawie zasady wzajemnego uznawania (prawo do swobodnego importowania i eksportowania towarów w obrębie UE). Poszczególne kraje Unii mają jednak prawo wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do produktów, jeśli nie spełniają one wymogów związanych z interesem publicznym - w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, środowiska, bezpieczeństwa publicznego lub moralności publicznej. Kraje członkowskie muszą wykazać, że takie ograniczenia swobodnego przepływu towarów są uzasadnione i proporcjonalne, jak np. procedury wcześniejszego wydawania zezwoleń w odniesieniu do niektórych produktów, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.  Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE ( również w Szwecji) obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia/rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Zgodność z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami również może być wymagana. Przepisy UE zakazują traktowania usługobiorców w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo lub kraj zamieszkania. Oznacza to że z założenia masz prawo do korzystania z usług przedsiębiorstw, które mają siedzibę w innych krajach UE. Nie możesz odmówić potencjalnym klientom z innych krajów UE dostępu do swoich usług lub świadczyć im je na innych warunkach, chyba że masz ku temu ważne powody. Jeżeli prowadzisz sprzedaż produktów przez internet, nie możesz odmówić ich dostawy klientom z innych krajach UE, chyba że masz ważne powody. Aby uniknąć nieporozumień, na swojej stronie internetowej powinieneś zamieścić zrozumiałe informacje o wszelkich ewentualnych ograniczeniach dostawy.


/jak-to-dziala.gif

1) Osoba prywatna lub firma nawiązuje kontakt z nami poprzez wypełnienie oraz wysłanie naszego formularza zgłoszeniowego.W formularzu należy podać między innymi: Nazwę firmy,rodzaj prowadzonej działalności, możliwości przerobowe,opis produktu lub usługi oraz inne informacje, które mogą być dla nas przydatne. 2) Pierwszym krokiem dla nas po otrzymaniu formularza jest przeprowadzenie sondażu rynku na podstawie danych z opisu zawartego w nim przez klienta. Sondaż ma na celu sprawdzenie czy istnieją możliwości lansowania towaru lub usługi na rynku szwedzkim i co za tym idzie dalszej z nami współpracy. 3) W przypadku pozytywnego rezultatu sondażu kontaktujemy się ponownie ze zleceniodawcą celem uzyskania bliższych informacji o prowadzonej działalności oraz omówienia szczegółów dalszej współpracy. 4) Współpraca taka może mieć zarówno charakter stały jak i również jednorazowy i może ograniczyć się jedynie do pojedyńczych zleceń, takich jak: Kontakt z wybraną firmą szwedzką w imieniu klienta,przygotowywanie oraz przedstawianie szwedzko-języcznych ofert klienta, tłumaczenia, pośrednictwo oraz wszelka inna pomoc na życzenie klienta. 5) Warunki ustalane są indywidualnie z uwzgędnieniem potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepiasami prawa szwedzkiego oraz Unii Europejskiej. Ważne! Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy z firmą Voymat LTD.


/o-czym-warto-pamietac.gif

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wcześniej zawartych umów bez podania przyczyn w następujących przypadkach:

1) Jeśli firma/osoba prywatna podała informację,która nie jest zgodna z naszymi sondażami pobranymi z rejestru przedsiębiorstw publicznych w kraju firmy.

2) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi niedozwoloną działalność oraz oferuje towary i usługi, których obsługa wymaga specjalnych licencji z wyjątkiem tych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.                                                                          

3) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.

4) Jeśli firma oferuje produkty i usługi zawierające materiały chronione patentem lub prawami autorskimi bez pozwolenia. Dotyczy również osób prywatnych korzystających z naszych usług.

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.


/zapytaj-o-usluge.gif

Jeśli posiają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferowanych przez nas powyżej usług to prosimy uprzejmie o kontakt. Zapraszamy!


(Lämna tom)