Företag med dropshipping

 

Välkommen till vår guide om dropshipping och dess betydelse för utvecklingen av den moderna e-handel.Vi ska ge dig alla dom viktiga fakta och principer som styr denna allt mer populära verksamheten.Vem  kan starta den och hur ska det gå till? Hur hittar man den rätta droppshippers och undvika alla oseriösa skojare?

 

 

Grossister och Dropshippers - lika men ändå så olika

Grossister utgör en grund för all dropshipping verksamhet. Därför är det ytterst viktigt för alla som vill börja med dropshipping att först och främst ta reda på vilka är grossister, vad har dom för verksamhet och hur den fungerar i praktiken? 

Både grossist och företag som syslar med dropshipping har väldigt lik verksamhetsinriktning men det finns en grundläggande skillnad: Renodlad grossist företag säljer inte sina varor till allmänheten medan en dropshipping företag valde att kringå helt enkelt denna oskrivna regel och låter också andra att sälja varor i deras namn i syfte att marknadsföra och sprida sina produkter, så:

 

 

Vad är en grossistverksamhet?

Grossistverksamhet är process som går ut att sälja varor och tjänster till en kund som i sin tur säljer produkterna till andra konsumenter. Grossisterna kan innehålla butiker, organisationer som marknadsför tjänster för medlemmar och företag som säljer de köpta produkterna under eget märke. Allmänhet, grossistverksamhet innebär att ge kunden ett rabatterat pris per styck i utbyte mot att köpa objektet i stora mängder. Grossistverksamhet erbjuder ett antal fördelar för en kund. Först gör att kunden inte behöver hålla produktionsanläggningar för att producera varor eller tjänster som erbjuds till allmänheten för försäljning.

Detta kan göra det möjligt för grossisten att upprätthålla en relativt låg utbud på marknaden, vilket i sin tur ökar kundens förmåga att kunna konkurrera med större företag. Grossist-klient sparar också pengar i form av arbetstagarnas löner och förmåner, eftersom företaget kan arbeta med en mindre arbetskraft. Grossistverksamhet ger också kunden möjlighet att säkra varor och tjänster för försäljning på en lägre pris per enhet.

Förutsatt att de villkor för utbetalning är angenäm, innebär detta att en grossist kan sälja produkter till en rimlig vinst och använda betalningar från konsumenterna för att betala tillverkaren inom en relativt kort tid. Detta har fördelen att inte binda upp tillgångar i grossist för att täcka Leverantörsreskontra poster, eftersom vändningen på Fordringar är tillräckliga för att hantera kostnaderna för säkra produkter för åter försäljning. 

Grossister - en viktig del av handel

Grossistverksamhet vanligtvis innebär att sälja produkter i bulk. Detta innebär att fler produkter flyttas snabbt och inte tyna bort i lager. En grossist kan lagra produkterna var som helst, eftersom det inte är slutkonsumenter som köper i butik, men butiksägare som köper från honom. Dessa affärsinnehavare är intresserade mer i vinstmarginalen och inte den plats där de köper.

När det gäller att betala är villkoren inte så lätta för grossisterna som de måste köpa i kontanter och sedan skicka produkterna till återförsäljare i kredit. Vinstmarginalen för grossister är för liten i jämförelse med återförsäljare. En grossist får kanske i bästa fall bara 5% av vinsten. Ändå tjänar en grossist mer pengar eftersom han säljer produkter i en högre mängd än en återförsäljare som måste bära alla kostnader för detaljhandeln för att sälja en produkt i taget.

Som ett resultat kan grossisten upprätthålla en mindre inventering och medföra mindre skatt än de skulle vara möjligt annars. Det finns ett antal olika grossistverksamhet arbetstillfällen inom många olika branscher.Tillkomsten av Internet har lett till utvecklingen av virtuella grossistverksamhet och möjligheter där företag erbjuder virtuella produkter som köps från en leverantör och är märkta för försäljning som en separat produkt linje. 

Skillnaden mellan detaljhandel och grossisten

Skillnaden mellan detaljhandel och grossisthandel har att göra med kvantiteten av produkten som säljs och till vilken de säljer. Partihandel är den viktiga kopplingen mellan tillverkare och slutkonsumenter. Det är närvaro av grossister som låter tillverkarna andas lättnads sug eftersom de kan sälja hela sitt parti som de har tillverkat på en gång till en person och återvänder till affärer och produktion. Man kan inte föreställa sig tillverkarens situation om det inte fanns några grossister. Eftersom det inte fanns några grossister skulle tillverkarna ha fått vänta på nästa produktionscykel tills de sålde sina aktier direkt till kunderna.

Från grossisterna når produkter till återförsäljare som säljer dem i större marginal till slutkonsumenter. Grossisten säljer till återförsäljarna. En återförsäljare upprätthåller kostsamt frontutrymme att sälja till slutkonsumenterna. Med andra ord köper en grossist i bulk från en tillverkare till detaljhandels ägare medan återförsäljaren köper från en grossist för slutkonsumenter.

Den stora skillnaden mellan grossisthandel och detaljhandel är också att detaljhandeln måste alltid stå för dom kostnaderna är som krävs för att behålla en vis försäljningsnivå. Detta beror på att produkter måste presenteras för att locka slutkonsumenter. En grossist kan dock lagra produkterna var som helst, eftersom den bryr sig inte om slutkonsumenter som köper i detaljhandel endast om butiksägare som köper från honom. En grossists vinstmarginal per styck kan vara för liten för en återförsäljare men grossist tjänar faktiskt mer pengar när han säljer i högre kvantiteter än en återförsäljare. 

Återförsäljare

Den person eller företg som engagerar sig i detaljhandeln är känd som en återförsäljare. Återförsäljare köper från en grossist till slutkonsumenter. När det gäller kvantiteten har en återförsäljare större frihet som han måste köpa enligt sina behov och krav beroende på hans lager i hans detaljhandel. En återförsäljare har alltid ett öga på både MRP (Material Requirements Planning) och hans marginal samtidigt som han köper från en grossist.

Trots att vinstmarginalen är betydligt större än hos grossisten, så måste återförsäljare alltid räkna med extra uttgifter i form av reklam för att kunna locka konsumenter till sin butik medan grossist i lugn och ro kan inrikta sig på att bara tömma sitt lager.

Vad skiljer en återförsäljare och en handelsagent?

Att skaffa fler kunder och öka försäljningen är något som dom flesta av  företagare ständigt måste jobba med. En tydlig likhet mellan återförsäljare och handelsagenter är att båda är fristående från huvudmannen. De är alltså inte anställda av den som äger rättigheterna till produkten som ska säljas. I övrigt är det dock stor skillnader. Handelsagenten förmedlar affärer i huvudmannens namn. Agenten ingår alltså inte själv något avtal utan förmedlar kontakten mellan köpare och säljare.

Agentens ersättning för detta kallas provision. Det är huvudmannen som bestämmer pris och som tecknar avtal med slutkund. Återförsäljaren köper produkten av tillverkaren och säljer den sen vidare till slutkund. Det betyder att återförsäljaren tar en större ekonomisk risk och har ett större kapitalbehov. Återförsäljarens intäkter utgörs av mellanskillnaden mellan inköpspriset från huvudmannen och utpriset mot slutkund. 

Vilket lagstiftning som gäller?

Handelsagenter:                                                                                                                  Agentförhållandet regleras i svensk lagstiftning genom lagen om handelsagentur. Lagen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent. Förhållandet till tredje man lämnas däremot utanför lagstiftningen. Lagen innehåller tvingande bestämmelser till fördel för agenten, vilket betyder att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för agenten än lagen är ogiltiga. Anledningen till detta är att agenten betraktas som en svagare part i avtalsrelationen vars intressen därav behöver skyddas. Nedan är ett urval av de tvingande bestämmelser som finns i lagtexten:  

Lagtexten måste betraktas som en grundstomme men den är int alltid heltäckande. Det är därför viktigt att avtala om vad som gäller för varje enskilt fall. Hur stor ska provisionen vara och när ska den betalas, hur stort ska avgångsvederlaget vara, konkurrensbestämmelser, geografiskt område, marknadsföring, osv. är exempel på några punkter som agentavtalet bör innehålla. 

Återförsäljare:                                                                                                                        För återförsäljare saknas däremot särskild lagstiftning. Istället tillämpas en brokig skara av annan lagstiftning på återförsäljaravtalen, exempelvis avtalslagen, köplagen, agentlagen, konkurrenslagen, osv. Det finns därmed inte heller samma skyddsregler till fördel för återförsäljaren som det finns för agenten. Det här gör det extra viktigt att upprätta fullständiga skriftliga avtal med återförsäljare. Ett återförsäljaravtal bör bland annat innehålla bestämmelser om pris, betalningsvillkor, minimum kvantiteter, produktansvar, konkurrens, marknadsföring och uppsägningstid.

Det är i korthet dom viktigaste faktorer som beskriver grossistverksamhet och i med det också en dropshipping handel som en del av denna verksamheten.  

 

Dropshipping från början till slut

 

Vilka fördelar och nackdelar finns med dropshippping? Vad kan man göra själv för att du också ska lyckas med dropshipping i näthandel? Dom frågor ställs ofta innan man bestämmer sig att starta webbutik men svaret är inte alltid klar och enkelt. Vi hoppas att vi kan hjälpa dig att förstå bättre hur dropshipping fungerar både i teorin och i praktiken och hur kan du dra nytta av denna verksamhet som kan bli starten för din eget företag.

 

Webbshop utan lager

 

Dropshipping är en affärsmodell som gör lättare för dig att starta verksamheten än en traditionell butik på nätet. Istället att ha egen inventering säljer du varor direkt från grossisten. En dropshipping webbshop är en butik utan lager, där du som webbshop ägare tar emot kund ordrar, och vidarebefordrar dessa beställningar till leverantör,grossist eller dropshipper och sedan skickar dropshipper ut dina beställningar direkt till kund:

Dropshipping är ett bra och enkelt sätt att starta en verksamhet utan att investera pengar.Innan du börjar sälja produkter måste du först hitta ett/flera företag som erbjuder de produkterna som du är intresserad av. Det finns många "scammers" på internet som inte har produkterna som de erbjuder. Detta kan sätta dig i klistret om produkten du sålt inte kommer fram till kunden.Det är därför viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt om grossisten.

Kontakta grossisten över telefon eller besök företaget om dom är i närheten. Då är det lätt att skapa sig en uppfattning om grossisten. Två bra saker att ta reda på när du tar kontakt är om eventuella returer och produkternas lagerstatus. Du vill inte sälja en produkt till en kund för att sedan få reda på att din dropshipping partner inte har produkten i lager.

 

 

Vill din kund returnera produkten måste den skickas tillbaka till grossisten. Vem betalar för detta? Vissa grossister står själva för det medan andra inte gör det. Du vill erbjuda dina kunder det bästa och kunna gå i god för din produkt. Med dropshipping ser du aldrig produkten och då är det extra viktigt att du vet att din grossist erbjuder vad du betalar för.

Bor du inte nära och inte kan gå dit och se produkterna kan det vara en bra idé att beställa hem en produkt som test. På detta sätt vet du att produkten håller måttet, att det är bra och fin paketerat och att grossisten håller sina leveranstider.Ta även reda på vilken garanti som leverantörer har att erbjuda.

 

Så här fungerar dropshipping:

 

När du använder dropshipping, så har du inte egen inventering. Du säljer vissa produkter via din online butik, men dessa varor finns inte i ditt lager. Istället säljer du produkter från din leverantör/din dropshipper. 

När en kund sedan köper en produkt från dig måste han betalar i förväg för produkten (detta är oavsett vanligaste sättet att handla via nätet). Du får alltså en order med en eller flera produkter från kunden.Ordern skickar du vidare till din dropshipper. Du betalar för ordern med kundens pengar. Dropshipper skickar varorna direkt till kunden. Skillnaden mellan vad kunden betalat dig för ordern, och det du betalar dropshipper för samma order blir din vinst. Du kan själv välja hur mycket du vill sälja ett produkt för. 

Dropshipping är lämplig för dem som vill starta en butik på nätet och säljer varor på Internet, men som inte har råd att köpa sina egna varor. Så om du inte har det kapitalet, är det ett bra alternativ att välja Dropshipping koncept. Du som säljare sköter då all kontakt med köparen, du ser till att få betalt och du skall se till att säljaren får betalt.

 

 

De kan se ut som två helt olika transaktioner där du som säljare gör upp hela affären med kunden och bär allt ansvar för kunden och en annan transaktion mellan dig och den som lagerhåller och skickar varorna till köparen. En del tror att detta är en ny företeelse men det har funnits i många, många år men tidigare har det mest vart lite större företag inom vissa branscher som var aktiva med dropshipping.

IT-branschen är ett klassiskt sådant exempel där det finns kanske 10 stora distributörer i Sverige men mer än 500 butiker som säljer deras varor. Väldigt få av de företagen har allting dom säljer på egen lagerhylla vilket är sunt rent ekonomiskt med tanke på att utvecklingen i den branschen går oerhört snabbt. Den första vågen av mindre e-handlare som använde sig av dropshipping var när det kom lösningar som till väldigt stor del användes och fortfarande används på webbplatser som Ebay, där är det knappt någonting som säljs direkt från egen lagerhylla utan allting dropshippas, mestadels från Asien.

 

Tre vägar till dropshipping:

  

Det är inte på något sätt en genväg till att kunna göra bra affärer, dropshipping medför nästan alltid en lägre marginal än om du köper in större partier direkt från leverantören och är det dessutom så att du har produkter från flera leverantörer så kan du åka på flera fraktkostnader medan du bara får ut en fraktkostnad från kunden.Sen är det bekvämare med dropshipping när det fungerar,du kan lägga tid på att sälja, förbättra din butik och marknadsföra,tid som e-handlare med traditionellt lager får lägga på att packa varor och beställa nya lagervaror.

 

 

Beroende på vad ska du sälja så rekommenderar vi att du kontaktar först din Dropshipper för att diskutera med han varje alternativ för att se vilket som skulle passa bäst både för dig och för din leverantör.

 

Hitta en Dropshipper

 

Du kan inte lyckas med dropshipping om du inte har en seriös och pålitlig samarbetspartner. Det är du som får hitta leverantören inte tvärtom. Men det kan visa sig ibland att vara svårt. Man kan lägga ner otaliga timmar och energi på sökning för att hitta företag som öppet erbjuder dropshipping som metod och kanske knappt hittat någon. Så därmed kan vi utesluta möjligheterna att det kommer ramla ner ett erbjudande om dropshipping i huvudet på dig, det kommer nämligen inte att hända.

 

 

I varje fall inget som är riktigt bra, alla dom viktiga måste du nämligen hitta själv. Idag står sökmotorerna för 95% av trafiken till e-butiker och  folk i allmänhet söker efter produkter och tjänster, det är en djungel och det myller av företag som försöker sälja allt mellan himmel och jord.

En modell som man kan använda först är att hitta riktigt supersmala nischer utan mördande konkurrens i sökmotorerna och försöka hålla alla kostnader på så låg nivå som möjligt. Inga dyra butiker med sofistikerade designer, utan du försöker se till att få upp butiken på banan så snabbt som möjligt och fokuserar först och främst på att göra butiken kundvänlig.

 

Wordpress eller Prestashop?

 

Liksom de flesta när du är ute efter att starta en butik på nätet, så undrar du vilka som är det bästa e-handel programvara för att börja sälja på nätet. Numera finns det många valmöjligheter när det gäller att sälja på nätet. Om du vill ha mer kontroll när det gäller att anpassa din butik, och inte vill spendera tusentals kronor innan du gör din första lyckade försäljning, så kan du börja med "gör det själv plattform"

 

 

Dom två största är utan tvekan PrestaShop och Wordpress. PrestaShop erbjuder sina användare en uppsättning verktyg för att göra processen för att starta och driva en butik på nätet enklare och mer lönsamt. Deras inbyggda funktioner är verkligen imponerande, som omfattar alla nödvändiga säljverktyg som korsförsäljning, kuponger, etc. Applikationen integreras med alla stora operatörer som gör det möjligt för kunderna att välja produkt efter deras önskemål. Wordpress har en fördel genom den enkla plattformen.

Användaren kan installera många plugins liksom tema och Wordpress Arkiv eller inbyggda Wordpress Dashboard. Med Wordpress plattform kan du skapa en personlig och effektiv webbutik. Wordpress ger dig inte stor e-handel kapacitet, men i stället flexibilitet som du behöver för att komma igång snabbt. Wordpress och WooCommerce är dessutom gratis, så du behöver inte spendera något att bygga din egen nätbutik till skillnad från PrestaShop, där dom flesta moduler måste man köpa.

 

Affiliate partners

 

Ett affiliate nätverk är ett system där annonsörer som vill öka sin försäljning via Internet matchas ihop med webbplats ägare som vill också öka sina egna annonsintäkter genom så kallade affiliate program. Här skapar varje annonsör ett eget affiliate program i systemet. Vanligen så sker såna annonsering via många olika webbannonser, textlänkar eller djuplänkar direkt till enskilda produkter eller produktkategorier och man betalar för besök eller för köp.

 

 

Ofta används en kaka (cookie) för att spåra vilken affiliate som skall ha betalt. Fördelen för en webbplats ägare är främst att flera annonsörer samlas på en och samma ställe samtidigt som man kan få se fullständig statistik. Man slipper också utbetalningar från flera olika annonsörer i och med att valda affiliate partner står för all fakturering mot samtliga annonsörer. Nackdelen är att ägaren av affiliate nätverket tar en procent som blir ett tillägg för dom företaget som redan ger ut provision till annonsören.

Trade Doubler är ett av de största nätverken som är baserade i Sverige men det finns andra stora aktörer somTradeTracker, Zanox, CJ, Double.net, Adtraction, Adrecord, WordOn med många flera. Trots att Affiliate nätverk är baserad främst på annonser så finns det många likheter med dropshipping verksamhet och kan vara också ett bra sätt att börja med.

 

Falska dropshippers

 

Beroende på var du söker, kommer du förmodligen att stöta på ett stort antal "falska" dropshippers.Tyvärr är dropshippers traditionellt dåliga på marknadsföring och tenderar att vara svårare att hitta. Detta resulterar i att oäkta dropshippers förekommer oftare i dina sökningar, så du borde vara försiktig. Följande taktik kommer att hjälpa dig urskilja om en dropshipper som är seriös och är dessutom legitim:

 

 

Du måste vara uppmärksam för alla dom ,, Dropshippers,, som gör detta eftersom det kan kosta dig dyrt att göra affärer med dessa företag, då många av dom kan försöka att lura dig på alla slags ,, medlemsavgifter,, som inte existerar i verkligheten.

 

Fördelar med dropshipping:

 

Dropshipping som affärsmodell har många fördelar och är kanske den bästa alternativet till alla som som har just börjat med näthandel.

 

 

Det just därför är Dropshipping den bästa och även den billigaste sätt för dig att starta webbhandel. Utan risk för kostsamma lager med osålda varor kan du kosta på sig att justera ditt pris och anpassa den till kundens behöv, något som traditionella butiker har inte råd att göra.

 

Nackdelar med dropshipping:

 

Tyvärr är Dropshipping inte alltid ett problemfritt verksamhet. Allt detta bekvämlighet och flexibilitet har ett pris.

 

 

Som med alla typer av verksamhet måste man väga upp nackdelar och fördelar för att hitta den bästa lösningen. Och när det gäller just Dropshipping, så måste man ändå konstatera att fördelar med denna verksamheten är klart större än nackdelar, då risken för att förlora pengar är liten eftersom man behöver inte heller satsa mycket för att starta den.

 

Bästa Dropshippers

 

Här är ranking av dom bästa dropshipping tjänster och företag just nu. Detaljerad analys om inventering, kostnader, leverantörer och mycket mer. Se vad dom mest framgångsrika drophipping tjänster har att erbjuda för dig och för ditt företag.

 

 

Det finns mycket att välja bland oavsett om man vill sälja en specifik produkt eller lite av varje. Det är viktig också att man väljer rätt samarbetspartner från början som kan garantera både oavbrutna leveranser och motsvara dina kundens förväntningar när det gäller kvalitet, service och bemötande.

Det är dom bästa Dropshippers som du kan hitta just nu. Tyvärr så har alla dessa företag sin säte i Nordamerika vilket gör svårare att handla hos dom.

 

Utvärdering av Dropship Tjänster

 

En dropship tjänst är mer än bara en grossist som uppfyller order för dig. De är one-stop-butiker som erbjuder produkter från flera leverantörer och inkluderar alternativ som gör det enklare att lägga till produkter till webbplatsen eller online-marknaden (Amazon, Ebay, etc.) där du planerar att sälja dem vidare. De bästa dropship tjänster omfattar även integration med många ledande leverantörer.

Det finns många fördelar med att använda en dropship service. Först behöver du inte lagra inventering, vilket sparar på lagrings- och fraktkostnader. Du behöver inte heller att ta itu med gamla eller osålda lager. För det andra (eftersom dropshippers eller leverantörs skicka order från sitt lager) behöver du inte hantera relationer med flera leverantörer. För det tredje, så har dessa tjänster ofta verktyg för att låta dig lägga till stora mängder av produkter till plattformen du använder för att sälja dina varor. Detta kan spara mycket tid som annars skulle spenderas i marknadsföring dina varor samt andra tidskrävande uppgifter som ingår i detaljhandeln utvecklingsprocess.

Dropshippers är dock inte utan nackdelar. Med så många produkter som finns, kan vissa kategorier bli övermättade. Marginalerna är tunna och du måste prissätta dina produkter konkurrenskraftigt. Det är bäst att hitta en nisch och specialisera sig på ett eller två områden snarare än att sprida sig tunt. Och även om du undvika dom problem som kommer med lagring och transporten, så är du fortfarande ansvarig för andra kundtjänstfrågor som oundvikligen kan uppstå.

Vid bedömningen av dessa dropship tjänster har vi tittat på alternativen de tillhandahåller för att hantera lager samt antalet produkter i sina register. Vi har också tittat på hur dropship tjänster hanterar frakt med många leverantörer som dom arbetar med. Kostnader och avgifter var en annan faktor som vägs in vår rating. Dessa inkluderar medlemsavgifter samt kostnader i samband med fraktprodukter.

Konto stöd av dropship tjänster var den sista faktorn som vi granskade.Vi bedömt de tjänster på vår lista med hjälp av hands-on utvärdering och en metod som försökte att replikera köpprocessen av en typisk småföretagare. Dropship tjänster som vi utvärderade hade inte på något sätt inflytande över vår testresultat. Granskningen genomfördes genom tjänsternas webbplatser och genom att kontakta dom direkt.

Inventering och management

 

En avgörande faktor i vår utvärdering av dropship tjänster var vilka alternativ som företag erbjuder för att exportera produkter. Med hjälp av en uppgiftskälla eller liknande inventering-management-funktionen kan du ladda upp en stor mängd produkter till din webbplats (och andra försäljningskanaler) och spara tid som du annars skulle spendera på att manuellt lägga till varje enskild produkt.

Dropship Direct är en enastående i detta avseende, den använder Pushlist teknik för att skapa inventering flöden i format för 20 olika kundvagnar. När du väljer en dropship tjänst, måste du överväga vilka produkter du ska sälja. Antalet produkter tillgängliga via dropshippers som vi granskade sträckte sig från 2000 till två miljoner. Medan vi tittade på förmåga att hantera en stor inventering tog vi också hänsyn till det att vissa tjänster är specialiserade på vissa produktnischer. Megagoods, med fokus på elektronik och Smart Living Company med hem varor är just dom två dropship leverantörer med mindre lager och fokus på specifika kategorier.

Fraktalternativ 

 

Vanligtvis  använder du en dropship tjänst efter att en kund beställde varan från dig genom att skicka vidare order via dropship tjänsten. En funktion som vi gillade var att vissa tjänster integreras med webbplatsens kundvagn, vilket gör beställningar på din webbplats för att automatiskt behandlas av dropship tjänsten. Denna funktion sparar tid och effektiviserar uppfyllelse process.

Wholesale2b i synnerhet hade en bästa kundvagns integration alternativ.Vissa dropship tjänster som Dropshippers.com kräver att du ska välja specifika leverantörer och inte samla alla produkter under ett tak. Detta kan vara ett bra alternativ om du är intresserad av samarbetet med enskilda leverantörer, men vi ger tummen ner för dessa tjänster i vår ranking eftersom det kräver mer ansträngning än allt-i-ett lösningar.

Eftersom många av dessa dropship företag arbetar med flera leverantörer, så kan evän  frakttider varierara kraftigt. Andra faktorer är bland annat placeringen av leverantör och kund vilket påverkar också både  frakttid och kostnader. Megagoods är den snabbaste av de tjänster som vi granskade, med en genomsnittlig leveranstid på en till två dagar i USA.

Kostnader och avgifter

 

De flesta dropship leverantörer tar ut en medlemsavgift, som kan betalas månadsvis eller årsvis. Vissa tjänster ta ut en engångsavgift. Månadsavgifter varierar från 14.99 USD till 59,95 USD. Vissa godsavsändare erbjuds incitament för att spara ytterligare. Till exempel om du planerar att sälja dina produkter via eBay, Amazon (eller din egen webbplats) bli ofta billigare än planer som involverar dropship tjänsten som bygger en webbplats för dig. Om du har en dropship tjänst med webbplats, kommer du ofta betala en större  avgift samt regelbundna månatliga hosting kostnader.

Dropship Direct hade de bästa kostnader och avgifter. Det tar inte ut en medlemsavgift, även om det tar ut en avgift om du vill använda sin Pushlist dataflöden. Wholesale2b och Megagoods är två andra tjänster med låga medlemsavgifter. Doba tar ut högsta medlemsavgifter.Övriga avgifter vanliga med dropship tjänster är:utsättning, dropship,sjöfart och hanteringskostnader. Utsättning avgifter är vanligtvis en procentsats av orderkostnaden och debiteras när kunderna återvänder icke-defekta produkter. Av tjänsterna på vår lista, utsättning avgifter varierade från 15 till 20 procent.

Dropship avgifter tas ut per beställer förutom vanliga transport- och hanteringskostnader och sträcker sig från mellan 0,99 USD och 5,95 USD, men det finns många tjänster som inte tar ut dropship avgifter. Frakt- och hanteringskostnader varierar beroende på faktorer som leverantören kundens läge och som leveransservice leverantören använder. Det är viktigt att känna till dropshipping bolagets kostnader innan du registrerar dig. Kom ihåg att, förutom medlemsavgifter och andra kostnader, måste du också betala grossistkostnader. Det finns också andra avgifter om du säljer via en online-marknaden. Dropship Direct är den bästa leverantören i detta avseendet med grundläggande plan som här låg kostnad, aggregerar produkter och låter dig att exportera dom till skilda plattformar.

Konto och support

 

Denna ankät av dropship tjänster på vår lista baseras på hur det var med information och hur snabbt kundsupport svarat på våra förfrågningar (både via telefon och e-post). Flera av de företag vi granskat visat sig vara svårt att kontakta. De antingen inte returnerade samtal eller e-post snabbt, eller att de inte svarade alls. Flera tjänster hade ingen listat telefonnummer eller e-postadress och kunde endast kontaktas via en online baserad biljettsystem på deras hemsida.

Darför är det viktigt att tänka på hur snabbt kan du nå dessa tjänster innan du registrerar dig. Vi rekommenderar att utvärdera tjänsternas kontaktmetoder, deras respons och tala med en representant innan du bestämmer sig för en viss dropship tjänst. Doba och Smart Living Company hade den starkaste support. Båda var snabba med svaret och hade användbar information när vi kontaktade dem. Båda ger också en dedikerad konto, samt en råd om vilka är de bästa alternativen för just ditt företag.

Vad kan du förvänta dig?

 

Alla dropship tjänster vi granskat delade flera funktioner. De hade flera leverantörer och kombinerade sina tjänster för att ge den bästa erbjudande för dig. Varje Dropshipper skulle leverera produkter för dig. Detta innebär att de inte innehåller information om sig själva på följesedeln. Med Dropship Direct kan du anpassa följesedeln som medföljer order. Varje dropship Tjänsten erbjuder även produkt för spårning, så att du och dina kunder kan se till att varje order når sin destination. Om du bara startar en online-verksamhet, måste du bestämma hur du ska sälja dina produkter. Amazon, eBay eller din egen webbplats är de vanligaste alternativen.

Var och en av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Amazon och eBay är enkla att använda och har redan en stor kundkrets. Båda tar dock noteringsavgifter som kan snabbt äta upp din vinst. Att skapa din egen hemsida ger dig mer frihet och kontroll, och du behöver inte betala tredje part avgifter. De flesta av de tjänster som vi granskade kan bygga en webbplats för dig för en extra kostnad. Om du bygger din egen webbplats, måste du marknadsföra och optimera det eftersom du inte kommer att ha tillgång till befintlig trafik. Hantera din egen hemsida kan också vara mer komplex än att bara lista dina produkter på eBay eller Amazon. Om du redan har en befintlig hemsida, så finns flera tjänster som gör det enkelt för dig att ladda upp produkter till den. Dropship Direct och Wholesale2b göra detta.

Bedömning och rekommendationer

 

Dom bästa dropship företag erbjuder dig möjligheten att hantera lager utan att behöva ta itu med flera leverantörer på en och samma gång. Tänk på att de flesta tar ut en månatlig eller årlig avgift, så du kommer att vilja leta efter en som hanterar rätt mix av produkter och erbjuder det bästa priset för ditt företag. Om du har ett stort företag eller vill ha tillgång till den största inventeringen kan Doba vara den bästa dropship tjänsten för dig. Det har över två miljoner produkter och har flera back-end hanteringsalternativ unikt lämpade för alla slags företag. Doba tar dock ut höga avgifter.

Om du är tekniskt kunnig, kan Dropship Direct vara ett bra alternativ för dig. Dess Pushlist teknik kan anpassa ditt dataflöde för att lägga till de produkter som du väljer till din webbplats eller ennan e-plattform mycket snabbt. Dropship Direct tar inte ut medlemsavgifter. Wholesale2b är ett bra alternativ om du vill ha en webbplats byggd för dig. Webbplatsen är förladdad med produkterna som du väljer och du kan anpassa den från en mängd olika mallar. Om du planerar att sälja produkter via eBay kan Sunrise Partihandel vara det bästa alternativet för dig. Den har en eBay guiden som låter dig hantera dina eBay listor. Du kan också länka ditt eBay-konto till ditt Sunrise Partihandel konto och last produkter direkt från Sunrise Partihandel katalog.

 

Andra Dropship Tjänster

 

Det finns såklart många andra företag som också erbjuder dropshipping även om dom inte har alls samma rackvid och kapacitet som dom vi listade ut. Darför hamnade dom inte bland dom åtta som vi tycker är både största och bästa just nu. Många företag erbjuder ,,gröna skogar,, men kan ibland inte alls motsvara förväntningar. Vi har inte kontaktat dom eller kollat deras tjänster så vi väljer att inte ta upp dom i vår ranking. Det betyder dock inte att dom kan inte ge dig dom dropship tjänster som du söker så kolla gärna hos dom också för att ha så bra uppfattning som möjligt om din framtida dropsipping verksamhet:

+ Internets största databas av verifierade grossister och drop shippers

+ Garantier för att ge dig de källor du letar efter 

+ Obegränsad Gratis Mobila Responsiva e-handelswebbplatser med gratis värd för livet, kompatibelt med Dropship-flöden och redo att acceptera betalningar från PayPal och Google Checkout (100 £ värde - rikta varje nisch med en unik webbplats) plus redo för Facebook-integration.

+ Över 140 000+ verifierade grossister, drop shippers, varumärkesvarutistributörer och tillverkare + Över 3000 + sanna drop shippers och växande

+ Över 3000 nya källor verifieras varje månad

+ Över 2000 + offentliga auktionskällor

+ Obegränsad forskning: behöver ännu fler toppkällor? Få obegränsade forskningsrapporter baserat på dina krav.

+ Hitta lönsamma produkter lokalt till billigare än Kina priser (utan att behöva betala för tullar och långa fraktider)

+ Längst etablerad verifierad katalogtjänst i Storbritannien, som växer sedan 2004 + Gratis kurser om hur man skapar ett framgångsrikt eBay-företag (£ 97 värde) + Gratis eBay Business Handbook, den ultimata guiden för att tjäna pengar på eBay; + Gratis eBay.

 

+ Över 120 000 verifierade grossister, distributörer, importörer och tillverkare
+ Över 35 000 aktiva låga MOQ-grossistavtal som säljer med vinst på eBay och Amazon
+ Genomsnittlig uppräkning av erbjudanden 300%.

 

+ Över 800 verifierade drop shippers
+ Över 8 000 verifierade grossister
+ Gratis videokurser
+ Gratis vecka Nyhetsbrev.

 

SaleHoo har över 8000 verifierade legitima leverantörer inklusive dropshippers, tillverkare, grossister och likvidatorer för alla typer av produkter från hela världen, inklusive Kina och Indien. Det låter medlemmarna dela sina erfarenheter och granska leverantörspoängsrekord. Medlemskap på SaleHoo inkluderar även tillgång till kurser vid import och handel på eBay. Ta en titt på funktionerna:

+ Programvara för Marknadsundersökningstjänster som hjälper att att analysera eBay-produktnischer.
+ Antal verifierade leverantörer: 8 000
+ Medlemskap: $ 67.00

 

Bigbuy är egentligen en grossist företag som erbjuder dock även dropshipping tjänster.

 

För dig som är intresserad att sälja produkter i kategori: Hälsa&Skönhet, Viktminskning, Kosttilskott samt Träningsutrustning vill vi rekommendera två företag som kan vara av interesse:

Dom två företag klassas egentligen som affiliate program men som vi redan  nämnde tidigare så påminner deras verksamhet mycket om dropshipping när det gäller en affärsidee och erbjuder förutom en vinstmarginal mellan 30-40 % som är faktiskt långt över det som dom flesta dropshippingsföretag kan dig idag. Dom har båda två enkel och begriplig system som kan lätt integreras med din webbplats och är värda att titta närmare på. 

 

Svenska Dropshippers - finns dom?

 

Vi har kollat med en antal svenska webbplatsen som annonserar sig just om dropshipping och vi måste nog konstatera att svaret är nej. Tyvärr finns det inga svenska företag som öppet har en policy för att sälja via e-handlare med dropshipping och därför skall du lägga ner försök att hitta någon (även om dom annonserar ut detta), det kommer nämligen inte hända. 

Föruttsättningen för en dropshipping tjänst är precis som för grossisten är att kunna upprätthålla en dyr lager med produkter men till skillnad till grossisten så kan det ta betydligt längre tid för en dropshipping företag att leverera valda produkter till kunder. Det i sin tur gör att kostnader för lagerhantering kan bli höga och i landet som Sverige, där kostnader för arbetskraft tillhör till dom högsta i världen effektiv avskräcker dom flesta svenska företag ägna sig helt och hållet endast åt dropshipping.

Svenska skatteregler är inte häller gynsamma för denna bransch som inte gör saken enklare för dom som vill ägna sig åt dropshipping. Dom företag som endå erbjuder i Sverige såna tjänster är i själva verket återförsäljare, med andra ord ,,melanhand,, vars sffärsidee är att förmedla tjänster som egentligen ebjuds av dom stora utländska dropshippers. Det finns många såna i Sverige men vi har tagit fram en som vi tycker är bra och intressant och kan faktisk erbjuda dig en bra samarbetet.

Denna företag samarbetar just med Bigbuy som vi nämnde tidigare. Dom erbjuder faktisk mycket inom dropshippingstjänster och deras webbplats är verkligen värd att kolla för alla som vill börja i Sverige med denna verksamhet.

 

Dropshippers fån Polen

 

Enligt färska siffror så finns det över 2 miloner aktiva företag i Polen just nu. Mer än i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillsammans. Det gör Polen till en av dom allra största marknaden i EU och en mycket attraktiv affärspartner. Undersökningar från bland annat SCB och Business Sweden säger att 75 % av svenska företag ser Polen som en bra eller mycket bra partner att göra affärer med.

Lägger man till tillverknings kostnader och jämför båda länderna så framstår Polen ännu mer tydligt som en konkurrenskraftig och attraktiv affärspartner. Underskattad av många svenska företag, då Polen är idag en av dom snabbast växande ekonomi i Europa. En enorm och mångsidig marknad som kan bli chansen också för ditt företag att växa och breda ut sin verksamhet till nya områden.

Polen är Centraleuropas ledande ekonomi - en närliggande, växande och välmående ekonomi med bra affärsklimat och många affärsmöjligheter. Den polska ekonomin uppvisar stark, kontinuerlig tillväxt. Under finanskrisen var Polen den enda växande ekonomin i EU och är nu ungefär lika stor som den svenska. Under 2016 uppgick tillväxttakten till 2,7 procent, bland de högsta i EU. Den reala bruttonationalprodukten har fördubblats under de senaste 25 åren och köpkraftsjusterat har klyftan till Västeuropa minskat med hälften.

Många av dom två milioner företag som finns i Polen är också grossistag. Och till skillnad från Sverige erbjuder flera av dessa grossister också dropshipping som ett alternativ till samarbetet. Dom ser dropshipping som ett bra verktyg för att marknadsföra sina produkter med hjälp av andra företag. 

Och med tanken på dom låga priser som dom erbjuder så finns det kanske ingen lönsamhet med att frakta varor ändå från Kina, något som är både tidskrävande och inte längre så billigt som för med tanken på dom tullavgifter som infördes på kinesiska varor. Så polska dropshippers är något definitivt värt att fundera på. Om du vill läsa mer om varor och tjänster från Polen så klicka här

 

Att välja rätt webbutik

 

Du kan inte driva en dropshipping verksamhet utan ha en försäljnings plats, där dina varor ska visas för kunder. Oavsett  om du väljer att skapa den själv eller anlita någon annan för att göra det, så är det ytterst viktig att den både återspegla och framhålla din produkt på en sätt som tilltala kunden och för den att välja just dig.  bra priser) också lite extra för att du kan locka dom just till dig. Vi sökte därför på nätet efter en butik som kan på den bästa sätt visa för dig hur den borde vara utformat och vilka egenskaper borde den ha. Till slut fastnade vi för denna butik: Superfiit24. Den har precis allt som krävs för att skapa rätta förutsättningar att bli den framgångsrikt försäljnings plats som du önskar.

Vi hoppas att alla denna tips hjälper dig att skapa en butik som kan framgångsrikt driva en dropshippings försäljning. När det gäller denna webbplats Superfit24 så vi har varit med kontakt med ägaren och upptäckte att den har en lite annorlunda erbjudandet. Enligt företagen som driver denna webbsidan, så fungerar det som en ,,uthyrnings plattform,, för dropshippings försäljare som säljer (eller planerar att sälja) denna typ av produkter.  Det betyder med andra ord att du som inte vill lägga mycket pengar för en dyr webbutik kan mot en månads betalning kan ställa ut dina varor via denna webbplats.

 Denna affärs koncept inom dropshipping har vi aldrig sett förut  och därför tycker vi att den är både intressant och nyskapande. Du bestämmer hur många produkter vill du ha,  skickar bilder, beskrivning, pris och länk till din dropshipper så gör dom resten själva. Det kan faktisk vara en bra alternativ för dig som just börjar med Dropshipping och är inte säker hur det ska gå, så varför  spendera  mycket pengar på en egen webbplats när man kan för en liten summan testa först hur det går utan att satsa allt för mycket och riskera förlust. En bra tänkande som vi ger absolut tummen upp för. 

Därför rekommenderar värmt denna affärs idé som kan låta dig att testa först dropshipping och önskar att det skulle ha funnits såna alternativ för fler olika typer av produkter. Om du vill prova detta, så kan du gå in på dena webbsidan här eller ställa direkt frågan till ägaren om samarbetet här via vår tjänst för Dropshippers. Lycka till!

 

Att välja rätt produkt

 

När man väl har bestämd sig att börja med dropshipping, så återstår det sista men inte minst det viktigaste att göra: Välja rätt produkt och samarbetspartner. För dig som Dropshipper är ytterst viktigt att du kan lita på dina leverantörer samt på att produkter som dom erbjuder via dig har en hög kvalité. I denna bransch med låga vinstmarginaler är det därför extremt viktigt att du ägnar först lite tid för att studera just dom produkter som du tycker passar dig best, tar kontakt med företag som erbjuder dom, beställer gärna några styck på prov, kolla priser på liknande produkter och bildar dig därmed en uppfattning om vilka produkter som du kommer att försöka sälja i framtiden och till vem?

För att göra det lite lättare för dig har vi plockat fram en produkt som vi kommer att använda som exempel på vad som är viktig, vilka egenskaper ska man prioritera, hur ska man nå fler kunder osv. Vi har sökt efter en specifik produkt som kan på bästa sätt kan återspegla alla dom viktigaste egenskaper som en bra vara för dropshipping försäljning borde ha och till slut hittade vi den: En Led lampa i fick format med rörelsesensor och skymningsrelä. Inget märkvärdigt kan man tycka men efter att denna produkten först beställdes och sen testades av oss så visade sig vara en av dom bästa alternativ till dropshipping handel som man kunde önska sig.

 

 

För att ta reda på varför just denna lampa så tar vi allt från början när vi först upptäckte den. När vi först gick in på webbsidan, där dom erbjuds beskrevs deras egenskaper som unika, vilket fick oss att tvivla på att det kan stämma i verkligheten. Så vi kontaktade tillverkaren och beställde en exemplar för att testa den live. Resultaten blev så överaskande bra att vi bestämde oss att använda denna produkt som exempel och rekommendera den till alla Dropshippers. Så, vad gör denna produkt så unik?

 

 

 

Och när det gäller denna lilla Led lampan som vi blev så imponerade av så kan vi varmt rekommendera denna produkt till alla som jobbar med dropshipping. Du kan gå på tillverkarens webbplats här eller du kan också skicka frågan direkt här via vår speciella tjänst för produktförfrågan till Dropshippers och Återförsäljare. Lycka till! 

 

Mötesplats för Dropshippers

 

Just nu lanserar vi ett nytt sätt att hjälpa dig med din dropshipping verksamhet. En register över dropshippers, där du kan söka efter dina samarbetspartners, utbyta information om produkter och allt annat. Tanken är att skapa databas som som innehåller inte bara dom stora företag men också dig som har just startat sin dropshipping verksamhet. 

Det finns nämligen många företag och privata personer som är intresserade av denna verksamhet och har just nu svårt att hitta lämplig samarbetspartner, då dom stora aktörer inom dropshipping inte alltid erbjuder det som man kanske förväntar sig. Många av dessa företag har i princip en monopol på visa produkter, det vill säga att dom saknar konkurrens vilket gör att dom kan diktera sina egna villkor som kan bli svåra för dig som har startat och som vill komma igång snabbt.

Du kan just nu anmäla dig kostnadsfri till vår register så alla andra kan enkelt hitta dig och läsa om dina erbjudanden. Vi söker framför allt små företag och tillverkare (från alla länder) som söker efter dropshipping partners, så är du en av dom anmäl dig här för att komma med i vår register.

 

Annonsera hos oss

                                                       

Vi kommer också inom kort att starta ett annonssida endast för dropshippers, där du och alla andra som är verksamma inom denna branshen kan lägga ut en annos för produkt, tjänst och allt som har med dropshipping att göra. Just nu erbjuder vi gratis annonser för alla dropshippers. Gå in här för att skriva och skicka in din annons. Lycka till!

 

 

Om du vill du lägga ditt eget reklam på vår webbplats, så har vi många olika erbjudanden för både små och stora företag. Vi designar ditt reklam banner medan du kan välja text och format. Vi gör även animerade banners (GIF) så din annons kan dra till sig andras blickar. Kontakta oss för mer information via vår kundtjänst: [javascript protected email address] 

 

 

Det var allt som vi hade att erbjuda. Vi hoppas att denna information kan hjälpa dig som vill samarbeta med oss och att du rekommenderar vår sajt för dina vänner. Lycka till och tack för besöket!