Regler och Villkor

 

Här kan du läsa allt om dom regler och villkor som gäller vid samarbetet med oss. Vi svarar såklart även på alla andra frågor gällande vår verksamhet så kontakta oss gärna om du undrar över något. Välkommen...

 

 

Uppförande:

Om vi finner överträdelser mot Voymat Allmänna Villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot Voymat Allmänna Villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett e-mejl till: kontakt@voymat-finder.com

Övriga Regler:

Överträdelse mot dessa regler kan innebära att du blir avstängd. Att följa svensk lag är en självklarhet på voymat.n.nu, pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sidan. Du får inte använda Voymat tjänster för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd och polisanmäld. Vi kan rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang vid överträdelse. Länkningar till sidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåtet att ladda upp filer som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare. Du måste fylla i korrekt information om dig själv som medlem. Du måste ange korrekt namn, e-post samt mobilnummer som obligatoriska uppgifter. Om du väljer att fylla i resterande information måste denna vara korrekt. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen. Annonsören är personligen ansvarig för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören är skyldig att ersätta skada som förorsakas Voymat genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Rättigheter du ger till VOYMAT SVERIGE Filial:

VOYMAT SVERIGE Filial har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar såsom annonser, offert förfrågan på voymat.n.nu webbplatsen i samband med marknadsföring av sidan utan skyldighet att betala ersättning. Detta gäller inte privata meddelanden.

Användaruppgifter:

VOYMAT SVERIGE Filial med organisationsnummer 516411-2921 är personuppgifts ansvarig. VOYMAT SVERIGE Filial värnar om din personliga integritet. Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på webbplatsen som ägs av VOYMAT SVERIGE Filial skall vara korrekt. Medlemskap kräver att VOYMAT SVERIGE Filial registrerar ditt namn, e-mejl adress och mobilnummer. Syftet med denna registrering är att användaren ska kunna använda Voymat tjänster och dess funktioner samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av de Allmänna Villkoren. Vid skapande av en offert förfrågan eller medlemsregistrering så godkänner du att dina kontaktuppgifter lämnas till de företagen som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten VOYMAT SVERIGE Filial. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgifts lagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Voymat LTD och dess funktioner på återkommande basis. Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under kapitel ,,Användaruppgifter".

Ansvar vid köp av varor eller tjänster via VOYMAT SVERIGE Filial:

VOYMAT SVERIGE Filial är en förmedlingstjänst mellan Köpare och Leverantör, därmed skall köparen samt leverantörer ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten. VOYMAT SVERIGE Filial ansvarar ej för affärsöverenskommelser som sker via våra förmedlingstjänsten. VOYMAT SVERIGE Filial är därför inte häller med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via förmedlingstjänsten såsom skada, utebliven leverans, fel m.m.

Ändrade Villkor:

VOYMAT SVERIGE Filial har alltid rätt att ändra de Allmänna Villkoren på Voymat webbplatsen om vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa de Allmänna Villkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av VOYMAT SVERIGE Filial förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda Voymat tjänster anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från voymat.n.nu

Betaltjänster: 

En del av funktionerna på sajten voymat.n.nu är kostnadsfria medan andra är betaltjänster. VOYMAT SVERIGE Filial kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Vid ändringar i prisplanen skickas information ut till berörda medlemmar och informationen kommer att finnas tillgänglig på voymat.n.nu. Ingen medlem kommer i framtiden att få betala för en tjänst som idag är kostnadsfri utan sitt samtycke. 

Cookies:

Sajten voymat.n.nu utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på sajten voymat.n.nu. Informationen används bland annat till: Att verifiera på loggning  Att automatiskt fylla i diverse formulär fält för användaren vid återbesök till sajten Voymat-Finder. Att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på voymat.n.nu (session cookie) Om du har fler frågor angående regler och villkor för användning av tjänster från VOYMAT SVERIGE Filial, så kontakta oss gärna via vår förmulär.