Förmedling av varor online

 

/voymat-n-nu-formedling-av-varor.jpg

Att sälja varor till nya kunder har alltid varit en uymaning för alla företagare. Men tack vore internet så har det allt blivit både enklare och snabbare.Den här tjänsten ska hjälpa dig att hitta nya kunder samt nya marknader för produkter som du själv tillverkar eller bara vidarefordrar och innefattar bland annat: 

/formedling-av-varor-online.gif

Förmedling av varor, sökande efter kunder och affärspartners, reklam och marknadsföring på nätet,  marknadsundersökningen för den valda produkten, såväl som en mängd andra tjänster skräddarsys individuellt önskemål och behov av våra kunder. Det kan såklart också handla om mer specifika fall, där kundens önskemål kan skilja sig från dom nämnda tjänster. Du är alltid välkommen att konsultera först med vad och hur vi kan hjälpa dig, så du kan vara nöjd med våra tjänster.

/hur-fungerar-det-voymat-finder.gif

-Företag eller privatperson kontakta oss genom att fylla och skicka vårt ansökningsformulär. I formuläret måste du ange, bland annat: Företagets namn, typ av verksamhet, kapacitet, beskrivning av produkt , och annan information som kan vara användbara för oss -Det första steget för oss vid mottagandet av formuläret är att genomföra en undersökning av marknaden för den valda produkten baserade på uppgifter från den beskrivning som har  lämnats av kunden. Undersökningen har för syftet att kontrollera om det finns möjligheter och förutsättningar  för försäljning och marknadsföring av varan på den valda marknaden och därmed ytterligare samarbetet med oss -Om resultatet undersökningen visar sig vara positiv kommer vi att kontakta igen kunden för att få mer information om ditt företag och diskutera detaljerna i ytterligare samarbete -Ett sådant samarbete kan vara  såväl permanenta men även begränsa sig till enskilda order, såsom: kontakt med det berörda företaget på uppdrag av klienten, förberedelse  och presentation av varan för den nya kunden osv -Villkoren för samarbetet sätts individuellt med kunden och i enlighet med svensk lag och regler om den fria rörligheten av varor och tjänster mellan företag inom den Europeiska Unionen -Viktig! Innan du kontaktar oss vänligen läs de allmänna villkoren för samarbete och användning av tjänster från Voymat LTD.

/viktig-att-komma-ihag.gif

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart säga upp de tidigare ingångna kontrakt utan att ange skäl i följande fall: Om ett företag eller en privatperson har angett information som inte stämmer med den som finns i företagsregistret i landet där företaget har säte. Om det finns misstankar om att företag eller en privatperson bedriver en olaglig verksamhet och erbjuder varor och tjänster, som kräver en speciell licens, utom de som man redan har angett i ansökningsformuläret.  Om det finns misstankar om att den företag/privat person bedriver verksamhet som är oförenlig med gällande lagar om ekonomisk verksamhet inom den Europeiska Unionen. Om företaget eller privatperson erbjuder produkter och tjänster som innehåller material som skyddas av ett patent eller upphovsrätt utan tillstånd. I andra fall, gäller de allmänna villkoren i EU-direktivet om utbytet av varor och tjänster mellan företag inom Europeiska Unionen.

/stall-en-fraga-till-oss.gif


 

Vi svarar såklart på alla dina frågor angående våra tjänster. Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan. Läs gärna först om villkoren för samarbetet innan du kontaktar oss.

 


(Lämna tom)