Promocja usług w Szwecji

 

/handel-i-uslugi-w-szwecji-z-voymat-finder.jpg

Informacja ta skierowana jest do firm oraz osób prywatnych ,które zamierzają promować swoje usługi terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

/promocja-uslug-w-szwecji-1.gif

Pośrednictwo w promocje usług , wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.


/poczatek.gif

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości lansowania usług na rynku szwedzkim. Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi "Kollektivavtal" może okazać się trudny do opanowania szczególnie dla firm polskich prowadzących działalność usługową (np:firmy budowlane). Trudny nie znaczy jednak niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub usługi.


/oferty-uslugowe-w-szwecji.gif

Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych szwedzkich firm usługowych. Dokładne zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi Państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania swoich usług na rynku szwedzkim.


/uslugi-budowlane.gif

 

 

/uslugi-transportowe.gif

 

 

/uslugi-opieki-spolecznej-w-szwecji.gif

Nie należy przesadzać z marginesem zysku we wstępnych ofertach, ponieważ nasze oferty nie są aż tak atrakcyjne cenowo, jak to się niekiedy wydaje polskim dostawcom, a znaczne redukcje cenowe w czasie późniejszych negocjacji podważają zaufanie szwedzkich kontrahentów. Natomiast raz pozyskane zaufanie może procentować wieloletnią współpracą, ponieważ Szwedzi są na ogół przywiązani do dobrych i solidnych partnerów w biznesie. Po wejściu Polski do UE wystąpił znaczny wzrost zainteresowania usługami budowlanymi i innymi realizowanymi przez firmy polskie na podstawie umowy o dzieło. Taka forma współpracy między firmami polskimi i szwedzkimi umożliwia wykonywanie zleceń przez polskich pracowników, którzy przez okres do sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, płacą podatki i opłaty socjalne w Polsce.


/co-warto-wiedziec.gif

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego promowania swoich usług na terenie innego kraju Unii. Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu otwierać oddziału lub zakładać nowej firmy za granicą.Jest to możliwe w sytuacji, gdy zamierzasz: Tylko czasowo świadczyć tam usługi, świadczyć usługi tylko dla konkretnego klienta, który mieszka w innym kraju, zbadać rynek, zanim rozwiniesz tam swoją działalność. W zasadzie powinieneś mieć możliwość świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez konieczności zastosowania się do wszystkich procedur administracyjnych i przepisów tego kraju (jak np. uprzednie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności). Może się jednak okazać, że będziesz musiał powiadomić odpowiednie organy publiczne o swoim zamiarze świadczenia usług w tym kraju. Inny kraj musi mieć uzasadnione powody, by stosować własne wymogi. Uwaga: Jeśli oferujesz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, będą one zawsze podlegać opodatkowaniu w kraju, którego obywatelem jest klient. W przypadku osób niepodlegających opodatkowaniu jest to kraj, w którym mają swoją siedzibę, stały adres lub w którym najczęściej przebywają. W przypadku klientów będących firmami jest to kraj, w którym firma ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym korzysta z danej usługi. Jednak nie możesz z góry zakładać, że w danym kraju będziesz miał prawo do świadczenia usług bez założenia tam firmy. To, czy możesz tam świadczyć usługi, będzie zależeć głównie od tego, jak często, przez jaki okres i jak regularnie zamierzasz to robić.Poza tym w niektórych sektorach mogą obowiązywać inne zasady. Przykłady to: Usługi finansowe, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, które mogą świadczyć wyłącznie osoby wykonujące regulowane zawody medyczne,prywatne usługi ochroniarskie, usługi związane z hazardem, usługi notarialne, usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej, usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE ( również w Szwecji) obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia lub rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Zgodność z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami również może być wymagana. Przepisy UE zakazują traktowania usługobiorców w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo lub kraj zamieszkania. Oznacza to, że: -z założenia masz prawo do korzystania z usług przedsiębiorstw z siedzibą w innych krajach UE. -nie możesz odmówić potencjalnym klientom z innych krajów UE dostępu do swoich usług lub świadczyć im je na innych warunkach, chyba że masz ku temu ważne powody. 


/jak-to-dziala.gif

1) Osoba prywatna lub firma nawiązuje kontakt z nami poprzez wypełnienie oraz wysłanie naszego formularza zgłoszeniowego. W formularzu należy podać między innymi: Nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności, możliwości przerobowe,opis produktu lub usługi oraz inne informacje,które mogą być dla nas przydatne.

2) Pierwszym krokiem dla nas po otrzymaniu formularza jest przeprowadzenie sondażu rynku na podstawie danych z opisu zawartego w nim przez klienta.Sondaż ma na celu sprawdzenie czy istnieją możliwości lansowania towaru lub usługi na rynku szwedzkim i co za tym idzie dalszej z nami współpracy.

3) W przypadku pozytywnego rezultatu sondażu kontaktujemy się ponownie ze zleceniodawcą celem uzyskania bliższych informacji o prowadzonej działalności oraz omówienia szczegółów dalszej współpracy.

4) Współpraca taka może mieć zarówno charakter stały jak i również jednorazowy i może ograniczyć się jedynie do pojedyńczych zleceń,takich jak: Kontakt z wybraną firmą szwedzką w imieniu klienta,przygotowywanie oraz przedstawianie szwedzko-języcznych ofert klienta, tłumaczenia,pośrednictwo oraz wszelka inna pomoc na życzenie klienta.

5) Warunki ustalane są indywidualnie z uwzgędnieniem potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepiasami prawa szwedzkiego oraz Unii Europejskiej.

Ważne! Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy z firmą Voymat LTD.


/o-czym-warto-pamietac.gif

1) Jeśli firma/osoba prywatna podała informację, która nie jest zgodna z naszymi sondażami pobranymi z rejestru przedsiębiorstw publicznych w kraju firmy.

2) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi niedozwoloną działalność oraz oferuje towary i usługi, których obsługa wymaga specjalnych licencji z wyjątkiem tych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.

3) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.

4) Jeśli firma oferuje produkty i usługi zawierające materiały chronione patentem lub prawami autorskimi bez pozwolenia.Dotyczy również osób prywatnych korzystających z naszych usług.

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.


/zapytaj-o-usluge.gif

Jeśli posiają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferowanych przez nas powyżej usług to prosimy uprzejmie o kontakt. Zapraszamy!


(Lämna tom)