Promocja usług w Szwecji

 

Strona ta skierowana jest do firm, które zamierzają promować swoje usługi terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

/handel-i-uslugi-w-szwecji-z-voymat-finder.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednictwo w promocje usług , wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości lansowania usług na rynku szwedzkim. Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi "Kollektivavtal" może okazać się trudny do opanowania szczególnie dla firm polskich prowadzących działalność usługową (np:firmy budowlane).

Trudny nie znaczy niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub usługi.

Promocja usług w Szwecji

Na początek:

 

Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych szwedzkich firm usługowych. Dokładne zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi Państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania swoich usług na rynku szwedzkim.

PRZYKŁADY FIRM USŁUGOWYCH W SZWECJI:

Nie należy przesadzać z marginesem zysku we wstępnych ofertach, ponieważ nasze oferty nie są aż tak atrakcyjne cenowo, jak to się niekiedy wydaje polskim dostawcom, a znaczne redukcje cenowe w czasie późniejszych negocjacji podważają zaufanie szwedzkich kontrahentów. Natomiast raz pozyskane zaufanie może procentować wieloletnią współpracą, ponieważ Szwedzi są na ogół przywiązani do dobrych i solidnych partnerów w biznesie. Po wejściu Polski do UE wystąpił znaczny wzrost zainteresowania usługami budowlanymi i innymi realizowanymi przez firmy polskie na podstawie umowy o dzieło. Taka forma współpracy między firmami polskimi i szwedzkimi umożliwia wykonywanie zleceń przez polskich pracowników, którzy przez okres do sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, płacą podatki i opłaty socjalne w Polsce.

Sprzedaż towarów oraz promocja usług w Szwecji- informacje

Co warto wiedzieć?

 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego promowania swoich usług na terenie innego kraju Unii. Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu otwierać oddziału lub zakładać nowej firmy za granicą.Jest to możliwe w sytuacji, gdy zamierzasz: Tylko czasowo świadczyć tam usługi, świadczyć usługi tylko dla konkretnego klienta, który mieszka w innym kraju, zbadać rynek, zanim rozwiniesz tam swoją działalność. 

W zasadzie powinieneś mieć możliwość świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez konieczności zastosowania się do wszystkich procedur administracyjnych i przepisów tego kraju (jak np. uprzednie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności). Może się jednak okazać, że będziesz musiał powiadomić odpowiednie organy publiczne o swoim zamiarze świadczenia usług w tym kraju. Inny kraj musi mieć uzasadnione powody, by stosować własne wymogi. Uwaga: Jeśli oferujesz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, będą one zawsze podlegać opodatkowaniu w kraju, którego obywatelem jest klient. W przypadku osób niepodlegających opodatkowaniu jest to kraj, w którym mają swoją siedzibę, stały adres lub w którym najczęściej przebywają.

W przypadku klientów będących firmami jest to kraj, w którym firma ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym korzysta z danej usługi. Jednak nie możesz z góry zakładać, że w danym kraju będziesz miał prawo do świadczenia usług bez założenia tam firmy. To, czy możesz tam świadczyć usługi, będzie zależeć głównie od tego, jak często, przez jaki okres i jak regularnie zamierzasz to robić.

Poza tym w niektórych sektorach mogą obowiązywać inne zasady. Przykłady to: Usługi finansowe, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, które mogą świadczyć wyłącznie osoby wykonujące regulowane zawody medyczne,prywatne usługi ochroniarskie, usługi związane z hazardem, usługi notarialne, usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej, usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Jeśli chcesz zarejestrować firmę w innym kraju UE ( również w Szwecji) obowiązuje Cię wymóg przestrzegania przepisów tego kraju dotyczących założenia lub rejestracji spółki zależnej, oddziału lub agencji oraz większości przepisów tego kraju dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym spełnienie wymogu uznania kwalifikacji zawodowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń.

Zgodność z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami również może być wymagana. Przepisy UE zakazują traktowania usługobiorców w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo lub kraj zamieszkania. Oznacza to, że: -z założenia masz prawo do korzystania z usług przedsiębiorstw z siedzibą w innych krajach UE. -nie możesz odmówić potencjalnym klientom z innych krajów UE dostępu do swoich usług lub świadczyć im je na innych warunkach, chyba że masz ku temu ważne powody. 

Sprzedaż towarów oraz promocja usług w Szwecji-jak to działa

Jak to działa?

 

Sprzedaż towarów oraz promocja usług w Szwecji- o czym należy pamiętać

O czym należy pamiętać?

 

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich umów bez podania przyczyny w następujących przypadkach:

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.

Pytania i odpowiedzi

Zapytaj o usługę!

 

Jeśli posiają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferowanych przez nas powyżej usług to prosimy uprzejmie o kontakt. Zapraszamy!


(Lämna tom)